Handels- og lejebetingelser

Handelsbetingelser

Generelle betalings- og leveringsbetingelser

Alle priser er angivet inkl. moms for privatkunder og ekskl. moms for erhvervskunder. Eventuel leveringspris vil blive lagt til ved kassen

Ordrebekræftelse

Når din ordre er fuldført og godkendt hos os vil du modtage en ordrebekræftelse via e-mail.

Faktura

Når du handler på Aagaard Maskiner & Udlejnings netbutik modtager du et autosvar, hvoraf det fremgår hvad der er bestilt, leveringsadresse, leveringstid og alle personoplysninger. Herefter behandler Aagaard Maskiner & Udlejning din ordre. Når ordren leveres vil en original faktura følge varen.

Levering

Vi tilbyder levering via Post Nord, efter oplyste fragtpriser på gældende produkter. Ønsker du selv at afhente varen hos os, er dette også muligt på adressen: Hastrupvej 17, 7330 Brande

Vi bestræber os på at leverer varerne indenfor 1-5 arbejdsdage.

Betalingsbetingelser

Betaling er netto kontant. For leje forbeholder vi os ret til at kræve depositum udover leje prisen.

Privatkøb: Dankort og VISA/Dankort.

Kontokøb: 8 dage netto for registrerede og kredit godkendte kunder med SE-nr.

Reklamationsret

Aagaard Maskiner & Udlejning yder reklamationsret i henhold til gældende lovgivning.

Hvis du fortryder købet tilbagebetales købesummen til dig ved en overførsel til din bank.

Når vi har modtaget varen retur og kontrolleret, at den lever op til betingelserne for, at fortrydelsesretten kan udnyttes, vil vi kontakte dig, for at få oplyst, hvortil købesummen skal returneres.

Fortrydelsesret

14 dage fortrydelsesret fra varens modtagelse.

Varen skal returneres i original og intakt emballage og stand med følgeseddel/faktura vedlagt til adressen:

Aagaard-maskinudlejning.dk

Hastrupvej 17

7330 Brande

Hvis du anvender din fortrydelsesret, modtager du beløbet for varen samt forsendelsesomkostningerne ved leveringen. Forsendelsesomkostningerne forbundet med returnering af varen skal du dog selv betale.

Farver

Farverne kan variere fra billederne til den virkelige vare.

Forbehold

Der tages forbehold for tastefejl i tekst og priser, modelændringer og lign. samt prisstigninger. 

Lejebetingelser

Forretnings- og lejebetingelser:

1. Gyldighed

1.1 Nærværende forretnings- og lejebetingelser er gældende for aftaler i Danmark.

2. Vejledning/rådgivning

2.1 Specifikationer i brochure, kataloger, hjemmeside etc. er vejledende og således ikke bindende for konkrete aftaler.

3. Lejemålets varighed

3.1 Lejeperioden regnes fra og med den dag, materiellet forlader udlejningsvirksomheden til og med den dag materiellet afmeldes og tilbageleveres hos Aagaard Maskiner og Udlejning.

3.2 Der beregnes leje pr. kalender dag, og der regnes med en 7,5 timers arbejdsdag. Kl. 08:00 begynder en ny lejedag. Materiellet skal afmeldes inden kl. 17.00 på sidste leje dag. Den daglige leje skal betales for en hel lejeperiode, selvom det lejede materiel ikke benyttes.

3.3 Minimumsleje er 1 dag. Der regnes med 5 dages arbejdsuge af 7,5 timer. Ved benyttelse i weekend betales der leje for dette.

3.4 Lejet materiel kan ikke overtages til ejendom.

4. Ansvar

4.1 Udlejningsmateriellet afhentes i lovlig og driftsklar samt forsvarlig stand på udlejers plads.

4.2 Lejer erklærer ved udlevering at have undersøgt lejemateriellets stand, således at det ikke giver anledning til indsigelser.

4.3 Lejer erklærer med sin underskrift på kontrakten og ved bestilling på nettet accepterer man de gældende betingelser, og at han bærer enhver risiko i forbindelse med materiellets benyttelse.

4.4 Lejeren har pligt til at tilbagelevere det lejede i samme stand, som han har modtaget det, bortset fra normal slitage. Udlejeren kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for skader lejeren eller tredje person måtte lide som følger af, at det lejede i lejeperioden bliver uarbejdsdygtig. Eventuelle beskadigelser, der måtte opstå i lejeperioden, bortset fra sådanne, der falder ind under fabriksgarantien, bæres af lejeren, ligesom denne selv afholder alle driftsudgifter i lejeperioden.

4.5 Lejeren er indforstået med, at der ikke kan kræves erstatning for et eventuelt tab, herunder driftstab, ligesom lejeren ikke kan hæve aftalen, såfremt det lejede ikke svarer til lejerens forudsætninger eller senere måtte vise sig at være behæftet med mangler.

4.6 Aagaard Maskiner og Udlejning forpligter sig dog til i videst muligt omfang at genlevere egnet materiel.

4.7 Udbedring af driftstop udenfor normal arbejdstid man-tor. 7 til 16 og fredag 7 til 14.00 betales af lejer til udlejers til en hver tid gældende betingelser.

5. Forsikring

5.1 Det påhviler lejeren at sikre behørig forsikring af materiellet i forbindelse med lejerens brug.

5.2 Enhver beskadigelse af det lejede skal erstattes af lejeren uanset årsag, ligesom lejeren hæfter for tyveri af det lejede.

5.3 Lejer er forpligtet til at tegne forsikring for hele lejeperioden hos udlejer.

5.4. Forsikringen hos udlejer dækker brand, tyveri og anden pludselig skade i henhold til forsikringsselskabets betingelser.

5.5 Forsikringen hos udlejer dækker ikke transport på lejerens køretøjer.

5.6 Med hensyn til vilkår for forsikringen udleveres disse efter begæring.

5.7 Forsikringen udgør en pris på 8% af lejeprisen og har en selvrisiko på 11.900 kr.

6. Transportudgifter

6.1 Lejeren afholder alle udgifter til materiellets afhentning og tilbagelevering.

6.2 Det lejede materiel skal afleveres i rengjort og i øvrigt samme stand som ved modtagelsen.

6.3 Ved aflevering finder eftersyn sted, og eventuelle mangler som nødvendiggør reparation eller rengøring betales af lejeren iht. udlejers prisliste.

6.4 Det udlejede materiel må ikke fremlejes eller udlånes uden skriftlig aftale med Aagaard Maskinudlejning.

6.5 Udlejer har til enhver tid ret til at besigtige det udlejede materiel.

7. Priser

7.1 Alle priser på udlejningsmaskinerne er:

For privatkunder: Inkl. forsikring og moms

For erhvervskunder: Inkl. forsikring, dog ekskl. moms.

Priserne er angivet i dags- og/eller timepriser, eksklusiv brændstof, og eventuel levering.

7.2 Eventuelt brændstof samt forbrug af slidtagedele vil blive efter faktureret.

8. Betalingsbetingelser

8.1 Betaling sker iht. de på fakturaen påtrykte betalingsbetingelser.

8.2 Erlægges betalingen ikke rettidig, beregnes 1,5% i rente for hver påbegyndt måned.

8.3 Rykkergebyr betales med kr. 200,00 pr rykker der fremsendes til køber.

8.4 Udlejer forbeholder sig ret til at opkræve depositum forinden udlevering af det udlejede.

9. Tvist

9.1 Eventuelle tvister i forbindelse med nærværende aftale afgøres efter dansk ret.

9.2 Enhver af paterne kan således begære sagen indbragt for domstolene.

9.3 Værneting er Retten i Kolding.

10. Misligholdelse

10.1 Skulle lejeren misligholde nærværende lejeaftale, enten ved at undlade at betale for lejeperioden, eller ved ikke at holde det lejede i god køreklar stand, er udlejeren berettiget til uden lov mål og dom og uden fogedens medvirken, at sætte sig i besiddelse af det lejede. Udlejeren er endvidere berettiget til, i så tilfælde, at kræve erstatning for al misligholdelse og i øvrigt forårsaget skade.

Brug for hjælp?

Du har altid mulighed for at kontakte os på telefon +45 22 26 55 77 eller skrive til kontakt@aagaard-maskinudlejning.dk

Scroll til toppen
Udlejningsmaskiner, have- parkmaskiner, arbejdstøj og trailere til ethvert formål!

Vi holder dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og begynd at modtage eksklusive tilbud og nyheder.

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.